Kandidat*innen der AfD Ober­hau­sen – Bir­git und Hart­mut Mumm

Hart­mut Mumm, 57 Jah­re alt, aus 46045 Ober­hau­sen (Platz 1 der Reser­ve­lis­te für den Rat. Platz 2 der Lis­te für die Bezirks­ver­tre­tung Alt-Ober­hau­­sen, Kan­di­dat im Wahl­be­zirk Bor­beck) Bir­git Mumm, 55 Jah­re alt, … Kandidat*innen der AfD Ober­hau­sen – Bir­git und Hart­mut Mumm weiterlesen

Wei­ter­le­sen